Kostelík Brůdek

Prostý kostelík sv. Václava je prostoupena pamětí na nepokojné husitské doby.

Osada Brůdek se nachází nedaleko významného evropského rozvodí řek Radbuzy a Regenu, 2 km severně od Všerub. Kostel sv. Václava stojí o samotě u silnice jihozápadně od Brůdku.

Nynější osada leží na základech předhusitské vsi Zdemily v průběhu 1. pol. 17. století. Kostel svatého Václava je zmiňován již ve 14. století. Podle legendy jej nechal vystavět kníže Břetislav I. po porážce vojska císaře Jindřicha III. Původní stavba je dnes presbytářem kostela. Za husitských válek a za třicetileté války byl kostel vypleněn a obnovy se dočkal až v 19. století. Za pomoci sbírky se dočkal barokních úprav dnešní podoby.Plochostropá loď kostela je obdélníkového tvaru, ukončená trojbokým sklenutým presbytářem.

Hlavní pouť:

neděle po 28. 9. (sv. Václav)

, 31.12.2009 V lokalitě Český les a kategorii Poutní místa |
49°21'48.539"N, 13°0'17.158"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]