Kozákovský hřbet

Tábor není jen proslavené husitské město, ale také poutní místo na hoře se starobylým krucifixem.

Poutní místo Tábor se nachází na hoře v Kozákovském hřbetu, 2 km jižně od Lomnice na Popelkou, 7 km severně od Jičína.

Místní tradice vypráví o založení poutního místa prvním arcibiskupem pražským Arnoštem z Pardubic. Ten na hoře prosil o Boží pomoc pro lid proti loupeživým bandám, které ve 14. století sužovaly kraj. Jako památku na prosebnou pouť vytvořil sám arcibiskup dřevěný kříž, který umístil do postavené kaple. V pohusitském období bylo místo vypáleno a kříž schován ve skalách. Obnovy se kaple dočkala roku 1527 a její poutní obliba rostla za přičinění nedalekého kartuziánského kláštera. Mniši nalezli také původní kříž v horách, který si uschovaly. Roku 1704 byla zbudována kaple Proměnění Páně dnešní podoby, ve které se dnes skví nádherný rokokový oltář.

, 12.08.2009 V lokalitě ?esk rj a kategorii Poutn msta | Kaple | Na kole |
50°30'33.599"N, 15°22'1.038"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]