Kunžak na rozhraní Čech a Moravy

Kunžak leží v poklidném kopcovitém terénu drsné České Kanady. Přesněji mezi Dačicemi a Jindřichovým Hradcem.

Dříve byl situován na pomyslné hranici moravských zemí a Čech, proto střídal zemskou příslušnost.

Až do roku 1406 patřil k Telči a tvořil výběžek moravských zemí. Ve stejném roce byl připojen k Jindřichovu Hradci, tedy k Čechám. Město nechal postavit Přemysl Otakar II. Chtěl si upevnit svou moc, neboť se zde rozpínal mocný rod Vítkovců. Za Vladislava II. roku 1487 získalo město cenná tržní privilegia. K obchodu napomáhala výhodná poloha na důležité cestě, která vedla z Prahy přes Jindřichův Hradec do Vídně.

V 16. století následoval velký rozmach, který nezastavil ani velký požár. Shořela tehdy většina domů i s kostelem. V 19. století se Kunžak stal střediskem textilního průmyslu. Obyvatelé se živili pletařstvím, plátenictvím a punčochářstvím. Oblíbené a hojně navštěvované byly týdenní trhy na hovězí dobytek a koně. Roku 1808 zasáhl obec další požár, což vyvolalo rozsáhlou přestavbu.

V dnešní době se jezdí do Kunžaku hlavně za rekreací. Odpočinout si můžete u rybníka Zvůle a Komorník. Za pozornost stojí kostel sv. Bartoloměje ze 14. století. Unikátem je kamenná kašna vytesaná z jednoho balvanu. Čtvercové náměstí obklopují méně architektonicky významné domy z 19. století.

, 31.10.2009 V lokalitě Jižní Čechy a kategorii Městečko | Kostely |
49°7'18.012"N, 15°11'26.448"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2023 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]