Oáza u sv. Jiljí

Mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, v největším hluku velkoměsta, rozprostírá se klášter s kostelem sv. Jiljí. Takhle nějak by mohla začínat pohádka.

Reálným místem vytrženým z pohádkové knížky jsou ambity a rajský dvůr kláštera dominikánů v Praze. Jen dvě zdi od nejrušnějších ulic panuje ticho a klid vhodný k odpočinku i rozjímání.

V klášteře je hodnotná knihovna a barokní, štukem zdobený, refektář. Klášterní kvadraturu nalepenou k severní straně kostela obývá osm dominikánských mnichů. S trochou drzosti je možné do pohádkového království ambitů nejen nahlédnout, ale i strávit zde chvilku odpočinku.

Kostel sv. Jiljí byl založen počátkem 14. století pro potřeby kapituly. Vysoké trojlodí bylo svěceno roku 1371 arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za účasti královského dvora. Po zániku kapituly se chrám stal sídlem utrakvistů. V roce 1625 dostali svatyni darem dominikáni. Noví majitelé skoupili přilehlé domy a započali se stavbou kláštera.

Barokní úpravy prováděli roku 1731 F. Špaček a F. M. Kaňka. Hodnotné vybavení chrámu pochází z let 1734–60. Klenbu se štuky B. Spinettiho zdobí fresky V. V. Reinera oslavující dominikánský řád a jeho významné příslušníky. Mnoho z výzdoby kostela pochází až z 19. století z dílny E. Dítěte. Skvělou řezbářskou práci na zpovědnicích odvedl R. J. Prachner. K nejstaršímu vybavení patří zajisté krucifix z počátku 15. století.

V kostele je před oltářem sv. Vincence pohřben V. V. Reiner.

Mše svaté jsou v kostele sv. Jiljí slouženy denně od 18:30 a v neděli také od 9:00.

, 31.07.2011 V lokalitě Praha a kategorii Kláštery | Kostely |
50°5'6.556"N, 14°25'6.507"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]