Pražský hrad

Pražský hrad je jedním z nejstarších vladyckých sídel v naší zemi a nejrozsáhlejším panovnickým či prezidentským sídlem v současné Evropě.

Historici spekulují již o jeho keltském osídlení a o uctívání tajemného pahorku Žiži (zhruba v místech dnešního arcidiecézního soudu, vpravo vedle katedrály) před příchodem křesťanství.

Na Pražském hradě stál jeden z prvních kostelů, jehož základy si můžeme prohlédnou v tunýlku vedoucím z druhého nádvoří k arcibiskupskému paláci, a málokdo již dne ví, že před katedrálou rozděloval samotný Hrad na dvě části později zasypaný příkop. Katedrála sama také doznala značných proměn, ale jedno místo se na ní od 10. stol. nepohnulo ani o centimetr – Svatováclavská kaple.

Pražský hrad je též sídlem nejstaršího kláštera u nás, je jím klášter sv. Jiří, který v 9. stol. založila benediktinka abatyše Mlada dříve, než benediktinský mužský klášter v Břevnově, který založil sv. Vojtěch. Oba dva jsou dnes – s mnoha dalšími významnými Čechy, např. se sv. Václavem, sv. Prokopem, Karlem IV., Arnoštem z Pardubic, Jiřím z Poděbrad, sv. Janem Nepomuckým a mnoha dalšími – pohřbeni právě na Pražském hradě.

Hrad je tak místem, který Čechy provádí vskutku celými jejich dějinami. I ta katedrála, která vypadá velmi goticky, byla kompletně dokončena ž roku 1929.

, 6.05.2011 V lokalitě Praha a kategorii Hrady |
50°5'29.185"N, 14°24'12.581"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]