Velehrad

Obec, která leží nedaleko Uherského Hradiště, je významným poutním místem.

Zdejší cisterciácký klášter byl založen v roce 1205 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Pojmenován byl podle nedaleké vesnice Veligrad, dnešní Staré Město. V komplexu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcený roku 1228. Dnešní velkolepou barokní podobu klášter získal rozsáhlou přestavbou okolo roku 1730. Od roku 1890 patří opatství jezuitům. Každoročně je 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje. V roce 1990 navštívil Velehrad papež Jan Pavel II.

Vykopávky z románskogotického období jsou přístupné v podzemním lapidáriu.

, 24.06.2011 V lokalitě Slovácko a kategorii České baroko | Kláštery | Kostely | Poutní místa |
49°6'12.343"N, 17°23'44.044"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]