Sázava

Na řece Sázavě stojí bývalý klášter slovanských benediktů. Po zrušení kláštera byl objekt přestavěn na zámek.

Klášter byl založen roku 1032 poustevníkem sv. Prokopem na podnět knížete Oldřicha. V roce 1421 byl klášter vypálen husity. K obnově objektu došlo až v pobělohorské době. Roku 1785 byl klášter zrušen a odprodán soukromníkům. V roce 1809 začal pražský měšťan Vilém Tiegel z Lidenkronu z přestavbou.

Nechal odstranit většinu románských a gotických pozůstatků. Potom objekt vlastnil Jan z Neuberka. Budovy upravil do novorenesančního klasicismu. Bývalý zámek je dnes v soukromém vlastnictví. V zámku je umístěna expozice Staroslověnská Sázava. Veřejnosti jsou přístupné i některé části bývalého kláštera.

, 25.07.2009 V lokalitě Střední Čechy - jih a kategorii Kláštery | Kostely |
49°52'38.831"N, 14°53'52.134"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]