Spikaly

Malá vesnička v Podbezdězí. Spadá pod obec Katusice, kde se dlouhá léta nacházel rukopis Máje Karla Hynka Máchy.

Spikaly, jsou starou obcí založenou nejspíš pány z Kováně. Vyznačuje se dřevěnými stavbami. K památkám patří rovněž kamenný statek, kde se našel švédský poklad a kde se scházeli tajně protestanté. V jeho sklepě je z této doby dosud zachován výklenek a oltář. Dále se v obci nachází kaple sv. Prokopa.

Dějiny obce:

Mladší doba kamenná:

Na polích při východním okraji obce našel na podzim r. 1938 dr. Karel Žebera vypíchanou keramiku, vynesenou na povrch hlubokou orbou z kulturních jam. Byla tu tedy osada lidu s keramikou vypíchanou. Z polohy severně od obce pocházejí ze sběrů pana Moce z č. p. 24 amfibolitové kopytové nástroje.

Lid popelnicových polí:

Na polích severozápadně od obce zjistil dr. K. Žebera r. 1939 větší sídliště z doby lužicko-knovízksé; tuhované střepy byly tu podle jeho údajů nalezeny při hloubení jamek pro stromy a při hluboké orbě. Dosavadní nálezy pocházejí dosud jen ze sběru.

Doba hradištní:

V téže poloze, kde byly nálezy lužickoknovízské, byly též jámy z hradištního údobí (keramika zdobená mnohonásobnou vlnicí). Ve Spikalech byly nalezeny též kostrové hroby s esovitými záušnicemi, stříbrem plátovanými. Výzkum kostrového pohřebiště nebyl dosud proveden.

50°26'7.574"N, 14°46'2.631"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2023 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]