Zadní Hrádek (Sudoměř)

Zadní hrádek je původně stará obec, bylo zde pravěké i středověké sídliště.

Ve středověku zde byl hrad Skála. Rozloha Zadního Hrádku je 50 ha.

Přístup k lokalitě je ze západu od obce Sudoměř, kde vede úvoz k dubu s kalištěm, pak cesta končí a musí se přes pole okolo valu. Další přístupy jsou z Východu po strmé stráni. A další je jižní výstup od železniční stanice Skalsko.

Tato lokalita je jedním z nejbohatších a nejméně prozkoumaných archeologických nalezišť. Vystřídala se tu spousta kultur, o kterých bude také psáno. O tuto lokalitu se zajímala spousta archeologů, historiků a různých místních obrozeneckých učitelů včetně několika občanů.

stránky: www.spikaly.jex.cz

50°25'48.384"N, 14°45'56.143"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]