Vrch Hradiště u Stradonic

V archeologickém světě jsou Stradonice opravdovým pojmem. Za svou proslulost vděčí keltskému oppidu (sídelnímu hradišti), které se rozprostíralo nad pravým břehem Berounky blízko Nižbora.

Keltové byli první pojmenovaný národ žijící na našem území. Oblast nejvíce poznamenali kolem roku 500 př. n. l. Vynikali ve výrobě šperků, keramických a bronzových předmětů a v obchodování. Podle mnoha badatelů se místní hradiště stalo výrobním centrem tehdejší střední Evropy. Na obchodní a kulturní vyspělost ukazují i „duhovky“, staré keltské mince, které lidé nacházeli většinou vyplavené po dešti, kdy se duhově leskly na slunci. Právě jim nejspíš vděčíme za to, že bylo hradiště objeveno.

Samotný vrchol kopce je označen dřevěným křížem. Tomuto kříži se říká „Prachový“ a váže se k němu pověst o uhlíři Františku Prachovi, který si tu kvůli hledání pokladu postavil chalupu. Byl však potrestán Dymou, strašným duchem křivoklátských lesů, který mu chalupu zapálil. Zbyl po ní jen dřevěný kříž, který se neustále propadá do země.

Ke starověkému hradišti se přichází po pěšině od kostela sv. Liboria ve Stradonicích. Směrem dále od Berounky se za námi tušeným opevněním oppida rozebíhají pole a louky a ze západního svahu Hradiště se otevírá krásný výhled na zámek Nižbor.

, 11.11.2009 V lokalitě St?edn ?echy - zpad a kategorii Hrady |
49°59'33.043"N, 14°0'22.302"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]