Katedrála svatého Václava v Olomouci

Město Olomouc v sobě skrývá mnohá zákoutí, která vás nutkají zapomenout na veličinu času. Václavské náměstí s novogotickou katedrálou je jedním z nich.

Dvě věže průčelí, které jsou pro olomoucké panorama neodmyslitelné, střeží klid uvnitř i vně kostela. Třetí věž, měřící téměř 101 m, je druhou nejvyšší kostelní věží u nás.

Roku 1131 byla na místě dnešní třílodní katedrály vysvěcena třílodní románská bazilika. Dodnes se dochovala původní krypta v románském slohu. Za svou dlouhou historii však stavba doznala mnoha změn na své tváři. K nejodvážnějším architektonickým zásahům patří stavba velkolepého barokního presbyteria v první polovině 17. století, o kterou se zasloužil kardinál František z Dietrichsteinu. Současnou novogotickou podobu katedrála dostala v letech 1883-1892. Tím byly jak exteriéry tak interiéry monumentální novostavby slohově sjednoceny. Z této doby pochází úctyhodné kostelní věže a tři vznosné vstupní portály, které znázorňují Zvěstování Panně Marii, Nejsvětější Trojici a Narození Páně Ježíše. Na jednom z regotizovaných oltářů je umístěn relikviář s ostatky Jana Sarkandra, který byl v Olomouci v roce 1995 svatořečen papežem Janem Pavlem II.

, 10.01.2010 V lokalitě Střední Morava a kategorii Náměstí | Kostely |
49°35'51.623"N, 17°15'45.594"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2023 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]