Poutní tradice Kašperských hor

Nad obyvateli mrazivých šumavských hor drží ochranou ruku Panna Maria Sněžná.

Město Kašperské hory leží na hranici Národního parku Šumava, při horním toku Otavy, 9 km jižně od Sušice.

Město Kašperské hory vzniklo ve 13. století jako osada horníků těžících v okolí zlatou rudu. Při hojných nálezech dostalo titul královské město, ale po vyčerpání zásob nerostného bohatství začal zájem o místo upadat.

Roku 1816 nechal děkan Mikuláš Töpper postavit kapli Panny Marie s milostným obrazem. Místo se těšilo oblibě i díky krásné okolní krajině, proto byl nedaleko postaven kostel Panny Marie Sněžné, která střeží toto chladné místo dodnes. Jednolodní pseudorománská stavba nese na svých bedrech dvě věže. V interiéru upoutá pozornost hlavní pseudogotický oltář s gotickými sochami Panny Marie a svatými Štěpánem a Kryštofem. Boční oltář archanděla Michaela je pravděpodobně přenesen z původní stejnojmenné kaple.

Hlavní pouť: 5. 8. nebo 15. 8.

, 28.08.2009 V lokalitě umava a kategorii Kostely | Poutn msta |
49°8'23.395"N, 13°33'11.912"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]