Strašín

Poutní místo je opředené množstvím legend ke kterým se váže i vznik kostela. I přes odstrašující název je místo hojně navštěvované.

Šumavské podhůří hostí v okolí Nezdického potoka poutní místo Strašín. Historie vsi se ztrácí v předhusitském období. První zmínky o obci s farním kostelem jsou z roku 1369, ale hranolovitá románská věž prozrazuje historii daleko starší. Místní tradice vypráví o poustevníkovi, kterému se při přísném postu a modlitbě zjevila Panna Maria. Svým dotykem zde nechala vytrysknout pramen. V jeho blízkosti byl pak postaven kostel. Jiná legenda vypráví o dobách husitských, ve kterých se poutníkům kostel sám otevřel, když místní farář nechtěl sloužit poutní mši.

Kostel byl přestavěn v 15. století do gotické podoby a v 18. století přibyly prvky barokní. Je posazen na vyvýšeninu Hůrka, jež se prudce svažuje k potoku.

, 30.05.2009 V lokalitě umava a kategorii Poutn msta | Kostely | Na kole |
49°10'37.571"N, 13°38'1.594"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]