Volary

Horské městečko leží v kotlině při Volarském potoku. Najdeme zde charakteristické domy volarského typu.

Jméno dostalo podle chovatelů dobytka, kterým se říkalo volaři. Chodili pást dobytek na rozsáhlé horské pastviny. V 16. století se ve Volarech usadili dobytkáři ze Štýrska a Tyrol. Přinesli si své poznatky o chovu po alpském vzoru. Od šumavských domorodců se lišili oděvem, zvyky a typem domů. Stavěli si roubené domy, kde se pod jednu střechu vešlo celé hospodářství. To znamená, že obytné místnosti, chlévy, stodoly a dvorek byl jeden celek. Dnes můžeme spatřit několik desítek těchto typických volarských domů.

V čp. 71 sídlí městské muzeum. Na náměstí stojí barokní kostel sv. Kateřiny. Volary jsou prohlášeny za památkovou rezervaci lidové architektury.

, 30.10.2009 V lokalitě Šumava a kategorii Lidová architektura | Městečko |
48°54'41.555"N, 13°53'33.623"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]