Železná Ruda s rozpůleným nádražím

Známé lyžařské a rekreační centrum západní části Šumavy. Svou ideální polohou nabízí vhodné podmínky pro zimní i letní turistiku.

Železná Ruda vznikla na důležité obchodní cestě z Čech do Bavorska. V 16. století zde byla objevena ložiska železné rudy. Byla postavena železářská huť, která byla později nahrazena sklářskou hutí. O rozmach sklářství se postaral Jan Jiří Hafenbrädl, jenž pocházel z významné sklářské rodiny.

Roku 1841 byla postavena nová sklárna v části Alžbětín. Jméno dostala po Hafanbrädlově dceři a patřila k největším na Šumavě.

Produktem této sklárny bylo hlavně tabulové a zrcadlové sklo. V 18. století byla obec povýšena na městečko, později na město. K povýšení na město pomohla železniční trať, která vedla z Plzně do Bavorska.

Raritou je nádraží v Alžbětíně. Budova nádraží stojí přímo na hranici. Polovina je v Bavorsku a polovina v Čechách. Uprostřed odbavovací haly je vyznačen průběh státní hranice.

K dominantám Železné Rudy patří barokní kostel P. Marie Pomocné z let 1727-32. Na břehu potoka Řezná stojí nejstarší hamr na Šumavě, který dnes slouží jako rekreační objekt. Navštívit můžete Muzeum Šumavy, kde tvořil K. Klostermann román Skláři. Za pozornost stojí i stavby lidové architektury.

, 1.11.2009 V lokalitě Šumava a kategorii Lidová architektura |
49°8'17.520"N, 13°13'51.848"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]