Křemešník

Křemešnická vrchovina je bohaté krásnými lesy a příjemnou atmosférou poutního místa vybízejícího ke zklidnění.

Vrch Křemešník leží v uprostřed lesů Českomoravské vrchoviny, 7 km jihovýchodně od Pelhřimova.

Historie poutního místa na Křemešníku sahá do 16. století. Místní tradice nese různé legendy o založení poutního místa. Jisté je, že vychází od měšťana Matouše Chejstovského. Roku 1555 spadl do blízkého stříbrného dolu a vyproštěn byl s velkým štěstím, jiná tradice vypráví o vysvobození z rukou švédských vojáků. Jako dík postavil gotickou kapli k poctě Nejsvětější Trojice, kterou měšťané později pozměnili do podoby kamenného kostelíka. Ani tato stavba nestačila zvyšujícímu se počtu poutníků, kteří putovali též k zázračnému prameni, proto byl roku 1750 rozšířen.

Pramen je také opředen množstvím legend, k nimž vybízí nepravidelný vývěr lahodné vody ze země. Kostel je trojlodní s trojbokým oltářem, vše směřuje k symbolice Svaté Trojice. Interiér zdobí malby s výjevy stvoření světa a fresky ze života Krista.

Místo je celkově velmi vlídné, což dokazuje množství turistických atrakcí v blízkosti. Zmiňme alespoň rozhlednu nebo lyžařský vlek k zimním radovánkám.

, 6.09.2009 V lokalitě Vyso?ina a kategorii Kopce | Poutn msta |
49°24'14.522"N, 15°19'30.058"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]