Krásně zachovalý Loket nad Ohří

Náš nejzachovalejší gotický hrad se tyčí nad meandrem řeky Ohře. Díky své poloze byl oporou království a ochráncem důležité Královské cesty.

Královský hrad Loket byl založen před rokem 1234, kdy je poprvé zmíněn v písemných pramenech.

Stojí na strmém skalnatém ostrohu se stejnojmenným městečkem. Za Přemysla Otakara II. se stal Loket centrem systému lén. To vedlo ke germanizaci kraje. Za lucemburské doby byl velmi oblíben a navštěvován. Karel IV. dal při svém pobytu založit naše nejstarší lázeňské město Karlovy Vary. Za Václava IV. prošel hrad zásadní přestavbou. V této době vznikla zřejmě věž a další staré části hradu.

V husitské době se stal Loket oporou krále Zikmunda. Hrad utrpěl poškození od valdštejnského vojska. Později ho dobyli i Švédové.Pak byl využíván k hospodářským účelům, což byl jeho úpadek. V dnešní době probíhá postupná obnova.

, 11.06.2009 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Kostely | Na kole | Hrady |
50°11'12.646"N, 12°45'15.523"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]