Nevděk nad Střelou už nevládne

Na vrchu zvaném Hradec nad řekou Střelou stál hrad Nevděk. Díky své poloze byl neohrozitelný dělostřelbou. Do dnešní doby se nezachovala takřka žádná památka po tomto hradu.

Tento vrch stojí naproti městu Žlutice. Na místě zbořeného hradu dal pán Žlutic Jakoubek z Vřesovic postavit hrad nový. Ten dostal jméno Nevděk. Stavba Nevděku byla dokončena roku 1446. Byl menší a pevnější než předchozí. O stavu hradu se pak již nic nepíše. Nejpravděpodobnější je, že zpustl za třicetileté války. V 19. století se uvádí Nevděk jako zřícenina.

Dodnes se zde zachovala hluboká studna, která měla svůj pramen v úrovni hladiny řeky Střely. V těchto místech můžeme objevit i přírodní bohatství v podobě mnoha vzácných rostlin. Setkáme se zde s lýkovcem, jehož narůžovělé květy spatříme vždy brzy z jara.

, 11.06.2009 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Hrady |
50°5'32.021"N, 13°9'44.464"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]