Podhradí

Nedaleko hraničního přechodu do Bad Elsteru leží příhraniční obec Podhradí.Stará hradní věž napovídá, že byla po mnoho staletí svědkem bohaté historie.

Romantické místo objevíme v hloubi Ašského výběžku v obci Podhradí.

Na strmé skále trůní kulatá věž, pozůstatek hradu ze 13. století. Byl postaven na ochranu významné cesty vedoucí z Aše do saského Elesteru. Zakladatelé byli švábští Najperkové, kteří měli své državy v Bavorsku a Sasku. Hrad po nich dostal své jméno Neuberk(Najperk). Až od roku 1945 se začal nazývat Podhradí. Najperkové byli známý loupeživý rod, proto bylo rozhodnuto o poničení jejich hradu. Najperkové hrad brzo opravili, ale pokoj si nedali. Koncem 14 století koupili větší díl majetku včetně hradu Zedtwitzowé, kteří se neúčastnili protihusitských akcí a snažili se o co největší nezávislost Ašska.

Hrad přestal být obýván po velkém požáru, který zde propukl roku 1610. Rod Zedtwitzů se rozdělil na jednotlivé větve a jejich příslušníci se odstěhovali do pohodlnějších zámků. Horní zámek, který později vyhořel a Dolní zámek,který byl zbořen. Z hradu se do dnešní doby zachovala pouze 22 metrová věž. Za zmínku stojí také kostel Dobrého pastýře, který zůstal nejvíc zachován.

, 11.06.2009 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Hrady |
50°15'29.056"N, 12°12'12.884"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]