Starý Hrozňatov

Nad údolím Mohelenského potoka se tyčí pozůstatek hradu, který se údajně stal vězením pro blahoslaveného Hroznatu. U tohoto hradu se zachoval zámek o půdorysu písmene L.

Hrad Starý Hrozňatov se poprvé připomíná v roce 1217. Z téhož roku se v análech nachází zápis o Hroznatovi z Teplé. Ten zde byl prý uvězněn za hájení víry. Zemřel v Černé věži, která má víc než 3 metry silné zdi. To však je pouze pověst. Údajně měl Hroznata neshody s Hohenberky z Kynžvartu. Byly to neshody o majetku, tudíž neměly s vírou nic společného. V roce 1233 byl románský hrad přestavěn na raně gotický. Mezi množství držitelů tohoto místa se zařadil Jan Lucemburský, proto tento hrad patřil mezi nejdůležitější ve zdejší oblasti.

Koncem třicetileté války byl hrad vypleněn védy. V té době byl už dost zchátralý. Pražský měšťan Nonner přestavěl zchátralý hrad na pozdně barokní zámek. Ze starého hradu zachoval jen románskou Černou věž.

, 11.06.2009 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Na kole | Hrady |
50°1'43.306"N, 12°23'27.103"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]