Stružná

Ves Stružná leží na okraji Doupovských hor. Historie zdejšího zámku je spjatá s nedalekou zříceninou hradu Andělská Hora.

První zmínka o Stružné pochází z roku 1378. Tehdy zde stála tvrz, jejíž funkci roku 1598 převzal renesanční zámek, vystavěný Colonny z Felsu. Stružná se stala sídlem správy panství. Po bitvě na Bílé Hoře nastala doba nepokojů. Černínové z Chudenic důsledně pronásledovali evangelíky. V roce 1680 vypukla selská bouře, která byla vyvrcholením těchto sporů mezi poddanými a šlechtou.

Roku 1666 se uskutečnila barokní přestavba podle plánů stavitele Marcella Ceresoly. Po roce 1863 byl objekt přestavěn v novorenesančním stylu. Tato trojkřídlá dvoupatrová budova stojí na půdorysu písmene U. K zámku přiléhá rozsáhlý park. Nádvoří zdobí renesanční kašna s Neptunem. Zámek není v současnosti veřejnosti přístupný.

, 17.12.2009 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Na kole | Parky | Zámky |
50°11'0.096"N, 13°0'14.422"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]