Hrady

České a moravské hrady patří k dávné slavné minulosti naší země. V Čechách je jejich rozvoj neodmyslitelně spjat se jménem císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV., který je systematicky budoval jako hraniční kolíky pevně vytyčující do té doby jen mlhavě určenou hranici České země. Na Moravě, například v Moravské bráně, jsou zase často strážci dálkových cest vedoucích leckdy až od moře k moři.

Gotický Písek

Jihočeské město Písek se může chlubit nejstarším zachovaným mostem v Čechách. Tento most stojí nedaleko areálu původního hradu.

20.06.2009 , Jižní Čechy , Kostely , Na kole

Vysokohorský Kunžvart

Nad šumavskou obcí Strážný stojí hrad, který patří mezi nejvýše položené zříceniny u nás. Vrch, na kterém stojí, přesahuje 1000 metrů nad mořem.

19.06.2009 , Šumava , Hrady

Opevněný Žumberk

Jihočeská malebná ves vzhlíží nad hladinou obnoveného rybníka. Historické objekty se postupně oblékají do svátečního.

19.06.2009 , Jižní Čechy , Hrady

Velhartice

Malebný hrad stojící nad stejnojmenným městečkem nám připomíná Jan Neruda ve své Romanci o Karlu IV.

19.06.2009 , Šumava , Hrady

Starý Rybník

Nedaleko Chebu leží hrad, který má odvozené jméno díky své poloze mezi dvěma rybníky. Za jeho zdmi bývalo zřejmě hradní vězení.

19.06.2009 , Západočeské lázně , Na kole , Hrady

Hrad Krakovec

Hrad se stal azylem pro Jana Husa před jeho odjezdem do Kostnice, aby tam před církevním koncilem hájil svoje učení.

19.06.2009 , Střední Čechy - západ , Hrady

Cuknštejn

Vzácný příklad vladyckého sídla z pozdního středověku se nachází nad říčkou Stropnicí v Terčině údolí, jihozápadně od Nových Hradů.

19.06.2009 , Jižní Čechy , Hrady

Švihov

Jeden z nejmladších hradů u nás objevíme v širokém údolí Úhlavy. Tato řeka byla přiváděna do obranného systému vodních příkopů a rybníků.

19.06.2009 , Šumava , Hrady

Dobronice u Bechyně

Půvabné údolí mezi Táborem a Bechyní je velmi oblíbeno vodáky. Ti jistě rádi navštěvují romantickou zříceninu hradu Dobronice.

14.06.2009 , Střední Čechy - jih , Hrady

Helfenburk

Jedno ze sídel mocných Rožmberků, které dodnes pohledově ovládá celé jihovýchodní Pošumaví.

13.06.2009 , Jižní Čechy , Hrady

Rabštejn nad Střelou

Primátem nejmenšího městečka v Evropě se dlouho pyšnil Rabštejn nad Střelou. Díky své poloze nad řekou Střelou se zde můžeme setkat se zajímavým souborem pamětihodností.

12.06.2009 , Plzeňsko , Hrady

Překrásný Seeberg

Nedaleko Františkových Lázní se nachází hrad Seeberg. Pro svojí polohu je dnes znám také pod názvem Ostroh.

12.06.2009 , Západočeské lázně , Na kole , Na běžkách

Nevděk nad Střelou už nevládne

Na vrchu zvaném Hradec nad řekou Střelou stál hrad Nevděk. Díky své poloze byl neohrozitelný dělostřelbou. Do dnešní doby se nezachovala takřka žádná památka po tomto hradu.

11.06.2009 , Západočeské lázně , Hrady

Starý Hrozňatov

Nad údolím Mohelenského potoka se tyčí pozůstatek hradu, který se údajně stal vězením pro blahoslaveného Hroznatu. U tohoto hradu se zachoval zámek o půdorysu písmene L.

11.06.2009 , Západočeské lázně , Na kole , Hrady

Podhradí

Nedaleko hraničního přechodu do Bad Elsteru leží příhraniční obec Podhradí.Stará hradní věž napovídá, že byla po mnoho staletí svědkem bohaté historie.

11.06.2009 , Západočeské lázně , Hrady

Strana: 1, 2, 3, 4, 5

Upřesněte lokalitu

podklad mapka
 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]